Header

 

Onze werkwijze

Gesloten systemen

Het grote voordeel van onze werkwijze is dat je als opdrachtgever alles in één hand houdt: van vergunningaanvraag, ontwerp en bronboring tot en met de levering, installatie en het beheer van een warmtepomp. En doordat we alles zelf plannen en uitvoeren, kunnen we – met onze eigen 19 boorwagens – efficiënt werken en snelle doorlooptijden realiseren.

Berekeningen

Voorbereiding

Boorplan

Boren en aanbrengen lussen

Aanleggen horizontale aansluitingen

Inbedrijfstelling en inregelen van de installatie

Inbedrijfstellen alpha home

Berekeningen

Via een EED-berekening (dit staat voor Earth Energy Designer) kunnen we bepalen hoeveel boringen nodig zijn, op welke diepte en met welke diameter. Dit is onder meer afhankelijk van de geselecteerde warmtepomp, de noodzakelijke doorstroming, het toegestane drukverlies en de te verwachten bodemstructuur.

Voorbereiding

Voordat we een warmtewisselaarsysteem in de bodem verwezenlijken, bekijken we of de locatie geschikt is voor het realiseren van een gesloten bronsysteem. Mag er geboord worden? En zijn er mogelijke beperkingen opgelegd door bijvoorbeeld de gemeente, provincie of het waterschap? Uiteraard onderzoeken we ook of er in de directe omgeving nog andere bronnen zijn, die de werking van een nieuwe bron zouden kunnen beïnvloeden. Daarnaast hebben we een bodemrapport nodig om te zien of er sprake is van verontreinigde grond.

Boorplan

Is er groen licht? Dan stellen we een boorplan op, zodat de opdrachtgever hier rekening mee kan houden in het proces en voor de boring de piketten kan uitzetten. Een paar weken voor de boring nemen we met de opdrachtgever een checklist door, zodat alles vooraf goed afgestemd en geregeld is.

We houden onder meer rekening met de volgende zaken:
* Is de projectlocatie toegankelijk voor vrachtverkeer? (Er moet ruimte zijn voor een trekker met oplegger van ca. 17 meter lang en 43 ton zwaar.)
* Is de projectlocatie begaanbaar en is de draagkracht voldoende? Of zijn er rijplaten voor de boorwagen nodig? (Deze rijdt op rupsbanden, meet 2,5 x 6 meter en weegt 25 ton.)
* De minimale benodigde doorgang is 3 meter breed en 3,5 meter hoog en rondom elke boorlocatie moet een ruimte vrij zijn van 6 x 8 meter.
* Er moet elektra aanwezig zijn (230 V), voldoende werkwater: 7 m3 per uur en puinverharding.
* Boren we zonder spoelbakken, dan moeten we spoelgaten kunnen graven met de minikraan.
* Is er een opslagplaats voor materiaal en materieel?

Boren en aanbrengen lussen

De kwaliteit van de grondboringen is gewaarborgd: we werken volgens de geldende landelijke certificaten en richtlijnen. Bij het boren en het aanbrengen van de bodemwarmtewisselaar (u-lus) is de kwaliteit erg belangrijk. Na het boren en aanbrengen van de lussen, werken we het boorgat af met grout. Hiermee voorkomen we dat het boorgat instort en waarborgen we een goed thermisch contact tussen de warmtewisselaar en de bodem. Ook dichten we zo de eventueel doorboorde waterscheidende lagen weer af.

Aanleggen horizontale aansluitingen

Na het boren en het aanbrengen van de lussen plaatst ons aansluitteam het horizontale leidingwerk. Hiervoor maken we een aparte afspraak. Vanaf de bron graven we het leidingwerk in op maximaal 80 cm onder maaiveld.

Afhankelijk van het systeem zijn er diverse aansluitmogelijkheden, zoals:
* Is 1 bron met een enkele u-lus voldoende, dan brengen wij 1 aanvoer- en retourleiding naar binnen.
* Realiseren we 2 bronnen met een enkele u-lus, dan sluiten we deze aan volgens het Tichelmann principe (met t-stukken) en brengen we 1 aanvoer- en 1 retourleiding naar binnen.
* Vanaf 3 bronnen plaatsen we een verdeler. Dit kan binnen het pand, of buiten in een kunststof put onder de grond. Het toepassen van een verdeler geeft een hogere bedrijfszekerheid. Wij geven de voorkeur aan het individueel aansluiten van de bodemwarmtewisselaars. Op deze manier kunnen we de wisselaars altijd individueel inregelen en aflezen en is het ontluchten van het systeem heel eenvoudig.

Bij de oplevering spoelen we de bronnen en het leidingtracé grondig door. Ook voeren we een druktest uit conform de geldende protocollen. Verder vullen we het systeem af met de voorgeschreven mengverhouding water/antivries of alleen water. Het warmtewisselaarsysteem eindigt bij de aansluiting van de aanvoer- en retourleiding/verdeler op de warmtepomp: deze wordt verzorgd door de installateur.


Inbedrijfstelling en inregelen van de installatie

De samenvoeging van de componenten voor een complete koude- en warmtecentrale voor professionele toepassingen, is een specialistische klus. Kennis van zowel de bron, de warmtepomp als de afgiftesystemen is hierbij dan ook een absolute must. Nathan Projects heeft deze kennis in huis en is al jarenlang specialist op het gebied van broninstallaties.

Ook het in bedrijf stellen van warmtepompen vereist extra aandacht, specifieke productkennis en – bij grondgebonden warmtepompen – certificering. Nathan Service zorgt voor een optimale inbedrijfstelling van jouw warmtepomp. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, moet de warmtepomp door Nathan – of een door Nathan gecertificeerd persoon – in bedrijf gesteld zijn. 

Meer weten?

Inbedrijfstellen alpha home

Als ervaren installateur kun je zelf heel eenvoudig alpha home in bedrijf stellen. 

Zijn alle stappen doorlopen? Dan kan het systeem worden overgedragen met onze garantie van 25 jaar, mits je de installatie/waterbronnen periodiek door ons laat controleren.

Meer weten?

Lees meer over Nathan Projects:

Groep - Projects

Nathan Projects

Kantoor harde 10

Onze werkwijze: open systemen

Lassen

Onze diensten