Header

 

Onze werkwijze

Open systemen

Wil je een Open Bodem Energie Systeem (OBES) laten realiseren? Dan kun je de opdracht volledig bij ons neerleggen, vanaf het aanvragen van de benodigde vergunningen tot en met de oplevering. Wij voeren de werkzaamheden in eigen beheer uit. Dit doen we volgens de BRL11000, protocol 11001. Onder dit protocol vallen onder meer:

  • De detailengineering
  • Het tekenpakket
  • De aanleg van de bron(nen)
  • Het plaatsen van de putbehuizing
  • Het plaatsen van de pomptechniek
  • De aanleg van de terreinleidingen en bekabeling
  • Het plaatsen van de binneninstallatie
  • De regeltechniek


Detailengineering

Tekenpakket

Aanleg bron(nen)

Plaatsen putbehuizing

Pomptechniek

Terreinleidingen grondkabels

Binneninstallatie

Regeltechniek

Detailengineering

Nadat we de juiste informatie hebben ontvangen – oftewel de uitgangspunten en het benodigde verwarmings- en koelvermogen – vragen we de benodigde vergunningen aan, mits dit nog niet door de opdrachtgever is gedaan. Het gaat dan om een vergunning Waterwet, een lozingsvergunning en gemeentelijke vergunningen. Vervolgens berekenen we de installatie door en maken we een ontwerp. Heeft de opdrachtgever een adviesbureau ingeschakeld voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek of een compleet bestek OBES? Dan houden we hier in het ontwerp rekening mee. 

Tekenpakket

Van de ontworpen installatie maken we tekeningen. Deze bestaan uit principeschema’s (in verschillende bedrijfssituaties), een werktekening bronopbouw, de putbehuizing, de pomptechniek in de bronnen, het leidingtracé en de technische ruimte, plus de elektrische schema’s met bijbehorende RTO. Na de inbedrijfstelling van de installatie leveren we een digitaal revisiepakket aan.

Aanleg bron(nen)

We boren de bron(nen) volgens de Rotery zuigboormethode, in combinatie met luchtliften. Een OBES kan bestaan uit een recirculatiesysteem, een doubletsysteem of een monobron. Bij grotere benodigde debieten of een minder geschikte bodemopbouw, kunnen we meerdere systemen koppelen. Zo kunnen we toch het gewenste debiet behalen. Na het boren zorgen we voor de nodige aanpassingen, zodat de bronnen lang meegaan.

Plaatsen putbehuizing

Om de bron(nen) plaatsen we een putbehuizing. Dit doen we om de bron te beschermen en er de nodige techniek in te kunnen plaatsen. Dit kan zowel ondergronds als bovengronds. Bij een ondergrondse uitvoering dichten we de behuizing af met overrijdbare deksels van kunststof of doorlopend straatwerk. De bovengrondse behuizing dichten we af met een geïsoleerd aluminium luik, al dan niet voorzien van een poedercoating in de gewenste RAL-kleur. We voorzien de putbehuizing van verwarming, ventilatie, een koppelkast, elektra, leidingwerk met opnemers en pomptechniek. 

 

Pomptechniek

In de pompkamers van de bron(nen) monteren we een onderwaterpomp, drukhandhavingstoestel en rvs stijgbuis aan de rvs bronkop. Ook plaatsen we een niveauopnemer in de pompkamer, om de brondruk te bewaken.

Terreinleidingen grondkabels

Afhankelijk van de systeemkeuze plaatsen we de volgende componenten in de technische ruimte:
-         platenwisselaar(s)
-         expansievat(en)
-         kaarsenfilter
-         omkeerrichting
-         elektromagnetische flowmeter
-         gepaarde opnemers
-         druktransmitters
-         analoge temperatuur- en drukopnemers
-         spuivoorziening
-         vlinderkleppen
-         rvs leidingwerk.

Binneninstallatie

Afhankelijk van de systeemkeuze plaatsen we de volgende componenten in de technische ruimte:
-         platenwisselaar(s)
-         expansievat(en)
-         kaarsenfilter
-         omkeerrichting
-         elektromagnetische flowmeter
-         gepaarde opnemers
-         druktransmitters
-         analoge temperatuur- en drukopnemers
-         spuivoorziening
-         vlinderkleppen
-         rvs leidingwerk.

Regeltechniek

Het OBES wordt aangestuurd door een regelkast met hierin een frequentieregelaar en software. In de software zijn de regeling van het OBES, energieregistratie en bewaking van het complete systeem opgenomen. 

Lees meer over Nathan Projects:

Groep - Projects

Nathan Projects

Service Harde

Onze werkwijze: gesloten systemen

Lassen

Onze diensten