ISDE-subsidie

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een subsidie ontvangen voor de aanschaf van warmtepompen. Deze subsidie is een aanvulling op de SDE+ subsidie. De ISDE is van toepassing op kleinere installaties en door zowel organisaties als particulieren aan te vragen.

Nathan heeft haar partner Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen in de arm genomen om klanten te ontzorgen en de subsidies aan te vragen. Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in het toegankelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen met een focus op de gebouwde omgeving en duurzame energie.

Uiteraard staan de warmtepompen van alpha innotec ook op de ISDE-subsidie lijst. Bekijk in het overzicht de alpha innotec warmtepompen die in aanmerking komen voor de subsidie, met bijbehorend meldingsnummer en subsidiebedrag.

Beleid op gebouwde omgeving

30% van de CO2 uitstoot komt uit de gebouwde omgeving. De overheid gaat de komende jaren actief duurzame alternatieven stimuleren voor het gebruik van gas en elektriciteit voor utiliteitsgebouwen en woningen. Met deze subsidie wordt gehoor gegeven aan dit streven om samen CO2 uitstoot terug te dringen.

Wat komt in aanmerking voor ISDE?

De subsidie is bedoeld voor vier categorieën waarbij aan bepaalde eisen moet worden voldaan. Uw voorgenomen investeringen kunnen vooraf goed getoetst worden op de voorwaarden uit de regeling. Afhankelijk van de type warmtepomp en de capaciteit bedraagt de subsidie tussen de 2.000 en 9.000 euro per apparaat.

ISDE subsidie en de Energieprestatie Norm Nieuwbouw woningen

De subsidie wordt niet toegekend voor een warmtepomp wanneer deze noodzakelijk is om de EPC Norm van 0,4 voor woningen te halen. U moet kunnen aantonen dat de woning(en) ook zonder de warmtepomp aan de energienorm voldoen. In feite is de warmtepomp een energetische verbetering op de situatie waarin u voldoet aan het Bouwbesluit.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

 • Neem contact op met Van Draeckeburgh via 030 – 2289240.
 • De aanvraag wordt gemeld op basis van de voorgenomen investeringen.
 • U mag pas een verplichting aangaan nadat de aanvraag is ingediend*
 • Na goedkeuring van de subsidieverstrekker mag u het apparaat aanschaffen en installeren.
 • Een voorschot op het subsidiebedrag is mogelijk, zodat u de termijnbetalingen deels met de subsidie kunt voldoen.
 • Na de installatie en betaling verzorgt Van Draeckeburgh de vaststelling van de subsidie.
 • Daarna wordt het restant van de subsidie uitbetaald* Dit geldt voor zakelijke gebruikers. Voor particuliere aanvragers geldt dat de aanvraag ingediend moet worden, nadat de warmtepomp is aangeschaft, maar wel uiterlijk 3 maanden nadat de koopovereenkomst gesloten is.

Voorwaarden

 • Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.
 • U mag nog geen opdracht hebben verstrekt voor de aanschaf van de apparaten voordat u de subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd en u bent eigenaar van de investering.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar verwijderen.
 • Het apparaat wordt binnen één jaar na de subsidietoekenning in gebruik genomen.

Maximale slagingskans

We moeten natuurlijk met zijn allen de verduurzamingsslag maken. De energienorm in het Bouwbesluit voor woningen is uitermate scherp. De subsidie is zeer welkom om dit met duurzame warmteoplossingen te doen. De subsidie moet worden aangevraagd voordat u start met uw project. Sterker nog, de aanvraag en de goedkeuring van de aanvraag moet zijn gedaan, voordat u opdracht geeft. Van Draeckeburgh streeft er naar om de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen.

Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen

Het kantoor is gespecialiseerd in het inzichtelijk en toegankelijk maken van subsidies om gebouwen een duurzame toekomst te bieden. Van Draeckeburgh zorgt voor een soepel verlopend aanvraagproces bij investeringsprojecten. Door de opgebouwde kennis en specialisatie heeft Van Draeckeburgh een slagingskans van 96% en wordt er 25% meer voordeel uit subsidies en financieringen gehaald. De adviseurs nemen de volledige verantwoordelijkheid over de aanvraagtrajecten en de afwikkeling hiervan. Door deze aanpak heeft Van Draeckeburgh al meer dan 17 jaar een toonaangevende positie in Nederland.

No cure, no pay

Van Draeckeburgh begeleidt de aanvragen in het kader van het subsidieprogramma op een no-cure no-pay basis of op urenbasis. “No cure, no pay” houdt in dat wij slechts kosten in rekening brengen wanneer er daadwerkelijk subsidies toegekend worden. Wanneer dit het geval is, brengt men een percentage van het toegekende stimuleringsvoordeel in rekening. Kijk hier voor meer informatie en de contactgegevens van Van Draeckeburgh.

thumbnail of Subsidielijst alpha innotec warmtepompen per 1-2-2018

Subsidielijst ISDE warmtepompen alpha innotec