Nathan koopt kavel op Businesspark 7Poort in Zevenaar
17 december 2015
Nathan Group gaat verder als Nathan
21 januari 2016

Overheid stimuleert inzet warmtepompen

De overheid is er alles aan gelegen de afspraken uit het in 2013 gemaakte Energieakkoord te realiseren. Deze schrijft voor dat de Nederlandse energiebehoefte in 2020 voor 14% uit hernieuwbare bronnen moet worden opgewekt. In 2023 dient dat zelfs 16% te zijn. Onlangs zijn door minister Kamp van Economische Zaken een aantal stimuleringsmiddelen bekend gemaakt om energie te besparen en de CO2-uitstoot terug te dringen. De overheid is daarbij zeer positief over de inzet van warmtepompen.

Subsidieregeling warmtepompen
In 2016 wordt er € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. Bij de inzet van grondgebonden warmtepompen geldt een subsidie van maar liefst € 2.500,-, die nog eens met € 100,- per kW boven de 10 kW wordt verhoogd. Heeft de warmtepomp een Energielabel van minimaal A++, dan wordt de subsidie met € 300,- extra verhoogd. Bij een Energielabel van A+ bedraagt de extra subsidieverhoging € 150,-. Een lucht/water warmtepomp ontvangt een subsidie van € 2.000,-. Ook hierbij geldt de verhoging van € 100,- per kW boven de 10 kW, € 300,- indien de warmtepomp een Energielabel heeft van minimaal A++ en € 150,- indien het een Energielabel A+ betreft.

Rekenvoorbeeld:
Een compacte brine/water warmtepomp SWC 122K3 van alpha innotec heeft een verwarmingsvermogen van 14 kW en een Energielabel A+++. Dat betekent een totale subsidie voor de eindgebruiker van € 3.200,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: € 2.500,- (grondgebonden warmtepomp) + € 400,- (4 kW a € 100,- boven de 10 kW) + € 300,- (Energielabel A+++).
Een lucht/water warmtepomp LWD 50A/SX van alpha innotec heeft een verwarmingsvermogen van 5,5 en in combinatie met de hydraulische module HMD1 een Energielabel A++. Dat betekent een subsidie van € 2.000,- + € 300,- = € 2.300,-.

Wijziging energiebelasting
Een belangrijke maatregel in de nieuwe belastingplannen voor 2016 is de aanpassing van de energiebelasting. De belasting op aardgas wordt met 5,1 cent per m3 verhoogd (excl. BTW) en op elektriciteit met 1,95 cent per kWh verlaagd (excl. BTW). Dit betekent een groot voordeel voor de technieken die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen en daarmee de CO2-uitstoot terugdringen. De brine/water en lucht/water warmtepompen van alpha innotec maken gebruik van elektriciteit om warmte uit de bodem en de lucht te gebruiken voor verwarming, warm tapwater bereiding en eventueel koeling. Bij deze all-electric systemen worden de energiekosten dus lager en de terugverdientijd ten opzichte van technieken die gebruik maken van fossiele brandstoffen aanzienlijk korter.

Rekenvoorbeeld:
Een 6 kW brine/water combiwarmtepomp verbruikt per jaar ongeveer 3400 kW voor verwarming, koeling en warm tapwater bereiding. De belastingverlaging op elektriciteit bedraagt 2,36 cent per kWh inclusief BTW. Bij een gelijkblijvend verbruik betekent dit in 2016 een voordeel voor de bewoners van meer dan € 80,-.

Volledige ondersteuning
Uiteraard rekent Nathan graag voor u uit hoe hoog de subsidies voor uw klanten exact bedragen en begeleidt Nathan u waar nodig bij de subsidieaanvraag. Wenst u meer informatie over de wijziging van de energietarieven en welk voordeel dit voor uw klanten betekent, neemt u dan contact met ons op. Net zoals bij het Supported by Nathan concept, waarbij u zonder de vereiste BRL 6000-21 certificering toch grondgebonden warmtepompinstallaties kunt aanbieden, kunt u rekenen op de volledige ondersteuning van onze medewerkers.

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

Contactgegevens voor de subsidie-aanvraag vindt u hier:
http://vdsf.nl/isde-nathan/

De officiële RVO apparatenlijst, waarop ook de Alpha innotec warmtepompen staan, is op deze pagina te downloaden:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eisen-aan-warmtepompen-isde

Meer informatie over de energiebelasting vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/inhoud/energiebelasting