Het technisch hart van Nathan Zevenaar

Vanaf de brug over de spoorlijn is de nieuwbouw van Nathan direct zichtbaar. Een modern en strak gebouw, gebouwd rond de allerlaatste klimaat technische oplossingen. Het is dan ook het kloppend hart van Nathan als nieuw kantoor voor de werknemers, maar in de eerste plaats als kennis- en expertisecentrum voor duurzame klimaattechniek. De gehele begane grond is gereserveerd voor de showroom van 500 m2 en het opleidings- en trainingslokaal van Nathan Academy. Onder het motto ‘Energietransitie = Kennistransitie’ zijn de trainingen al in volle gang en hebben honderden installateurs reeds kennis gemaakt met het optimale klimaat van het nieuwe gebouw. Deze zit dan ook vol met de allerlaatste techniek, die we in dit artikel met beeld en woord verder zullen belichten.

WKO & alpha innotec warmtepompen

Het nieuwe gebouw wordt, net als het oude kantoor in Duiven, verwarmd en gekoeld door middel van een open bron WKO. Hiervoor zijn in juli 2017 twee bronnen geboord door Nathan Projects. Op een diepte van tussen de 60 en 90 meter zijn de bronfilters in de tweede watervoerende laag aangebracht. De bronnen zijn verbonden met twee alpha innotec SWP warmtepompen van ieder 45 kW. Deze staan opgesteld in de centrale techniekruimte en zijn zichtbaar achter glas vanuit de centrale hal. Iedere alpha innotec SWP heeft twee compressoren, waardoor de gehele installatie een viertrapsregeling kent. Het geproduceerde warme water wordt in een buffervat opgeslagen en naar behoefte bijgemengd voor de gewenste aanvoertemperatuur. De temperatuur van het water bedraagt in de winter slechts 26 tot 27 graden, voldoende voor het verwarmen van het gebouw. Hiermee wordt een COP bereikt van meer dan 6, een teken van de extreme efficiëntie van een WKO met betonkernactivering. In de zomer is een aanvoertemperatuur van tussen de 10 en 17 graden voldoende om het gebouw te koelen. De afgevoerde energie wordt in de warme bron geladen, als buffer voor de winter. Aan twee kanten van het gebouw zijn de bronnen zichtbaar. Een rode of blauwe lamp geeft aan welke functie de bron op dat moment heeft.

Betonkernactivering

In de nieuwbouw van Nathan is zeer bewust gekozen voor beton. Beton bevat de benodigde massa, nodig voor betonkernactivering. Het vormt dan ook de kern van de nieuwe klimaattechnische installatie en levert ca. 85% van de verwarmings- en koelingsbehoefte van het gebouw. Het zorgt zowel in de winter als zomer voor een stabiele binnentemperatuur. De prefab betonplaten worden in de airdeckfabriek al voorzien van Uponor PE-Xa buizen voor plafondverwarming en -koeling, ingegoten sprinkleraansluitingen, elektra en ventilatiekanalen. Een unieke constructie met een uniek product als resultaat. De betonvloeren van de eerste etage, de tweede en het dak bevatten dan ook alle technische installaties ingegoten in het beton. De vloeren zijn tevens voorzien van vloerverwarming en -koeling. Uponor tackersysteem met 16×2 mm PE-Xa buis is gebruikt voor de vloerverwarming en -koeling in het gehele gebouw, inclusief het magazijn. In totaal 12 groepen met meerdere verdelers per groep leiden het warme of koude water exact naar de juiste plekken. Om betonkernactivering optimaal te kunnen benutten is er geen verlaagd plafond. Hierdoor moest er in de ontwerpfase al goed nagedacht worden over de locaties van alle aansluitingen en openingen in het plafond en vloer. Ondanks de vaste posities, is het gebouw toekomstbestendig met een flexibele indeling.

Geconditioneerde lucht met bodemenergie

Bovenop de betonkernactivering zorgt het innovatieve ventilatiesysteem voor de regeling van de temperatuur in de individuele ruimtes. Iedere ruimte is hiervoor voorzien van diverse sensoren, onder andere een CO2-sensor en regelmodule per vertrek. De regelmodule kan gebruikt worden om onafhankelijk van de basistemperatuur hier een aantal graden boven of onder te gaan zitten. De ventilatieopeningen in het plafond zijn individueel te regelen en hebben ieder hun eigen aansluiting op een verwarmings- en koelbox. De energie voor het koelen en verwarmen van de lucht komt eveneens uit de open bron WKO en wordt via warmtewisselaars overgedragen aan de lucht.

De technische installaties hiervoor blijven zichtbaar achter glas, te zien op de eerste etage. Achter deze decentrale regelunits zitten twee grote luchtbehandelingskasten van Verhulst die gezamenlijk 30.000 m3 lucht per uur kunnen verplaatsen in beide gedeeltes van het gebouw en het magazijn. Dat deze combinatie van betonkernactivering en geconditioneerde luchtventilatie zeer goed werkt werd in de zomer al bewezen. Terwijl het buiten 35 graden was, werden binnen temperaturen bereikt van rond de 19 a 20 graden, waarbij de installatie nog niet eens volledig ingeregeld was. Een mooi staaltje techniek met een duurzaam resultaat. De koeling wordt voor de volle honderd procent door de WKO geleverd, de zogenaamde passieve koeling.

Bouwkundige schil

Voor ieder gebouw, nieuw en oud, bepaald de bouwkundige schil de behoefte aan warmte of koelte. Zo ook bij Nathan Zevenaar waar het grootste deel van de façade bestaat uit glas. Echter dankzij driedubbel glas met een speciale zonwerende coating van de firma Schüco heeft deze grote hoeveelheid glas weinig invloed op het binnenklimaat. De RC -waarden van het gebouw variëren van 4,5 voor de wanden, 3,5 voor de vloeren en 6,0 voor het dak. De U-waarde van de gevel is 0.7, met een LTA -waarde van 60% en een ZTA -waarde van 28%. Ook de oriëntatie van het gebouw draagt bij aan de behoefte voor verwarming en koeling. De overstekken van het dak en de eerste verdieping helpen tevens mee te grote zoninstraling in de zomer te voorkomen. Het glasdak boven het atrium met de trappen is voorzien van glas met geïntegreerde PV-cellen, wat niet alleen extra energie oplevert maar ook de opwarming van het atrium beperkt. De installatie kan hierdoor optimaal werken zonder grote invloeden van buitenaf.

Showroom & Trainingscentrum

Het nieuwe gebouw is naast kantoor en logistiek centrum vooral bedoeld als modelgebouw en kenniscentrum voor duurzaam verwarmen en koelen. Nathan Academy beschikt nu over een scholingsruimte voor zestig tot zeventig personen en een aparte trainingsruimte met werkende warmtepompopstellingen en praktijkvoorbeelden van het Uponor leidingsysteem met verdeeltechnieken. De warmtepompen in de demo- en scholingsruimte zijn aangesloten op een separaat gesloten bronsysteem. De opgewekte warmte en koelte wordt in buffers opgeslagen. De werking van de diverse bronsystemen kan hierdoor goed getoond worden. Met de nieuwbouw in Zevenaar is Nathan klaar voor verdere stappen in de energietransitie.

Alle informatie centraal en inzichtelijk

Door in de bouwketen vroegtijdig samen te werken met alle partijen, kan de klimaattechniek volledig geïntegreerd worden in de gebouwconstructie in plaats van achteraf er in geplaatst te worden. Gebouw en klimaatsysteem zijn op elkaar afgestemd en vormen zo één geheel met een duurzaam resultaat. Op basis van de input vanuit Nathan heeft DKC Totaaltechniek een eerste ontwerp gemaakt wat goed aansloot bij de wensen. Het innovatieve concept van bodemenergie, betonkernactivering aangevuld met geklimatiseerde ventilatielucht en warmtepompen biedt het beste van beide werelden. Het unieke aan het totale systeem is dat alle informatie, van onder andere de bronnen, warmtepompen, WTW-installaties, pompen en appendages, bijna ieder meetbaar punt, centraal wordt geregistreerd via Modbus connecties en in een centraal gebouwbeheersysteem inzichtelijk gemaakt. Dit geeft volledige controle en beheersbaarheid op afstand. Storingen kunnen zo vroegtijdig opgespoord en opgelost worden, zonder dat een monteur ter plaatse hoeft te zijn. Bovendien worden energiestromen gemeten en gevisualiseerd. Het is een gebouw dat klaar is voor de toekomst, zowel klimaat technisch als constructie technisch.

Benieuwd naar de nieuwbouw?

Neem contact op met uw Sales Advisor voor een persoonlijke bezichtiging

Partners

ontwikkeling en bouwdirectie

Veenstede Vastgoedontwikkeling

Uitvoering bouwkundig

KlaassenGroep

Betonvloer

De Hoop Pekso

Architect

WillemsenU

Uitvoering installaties

DKC Totaaltechniek

Binneninrichting

AtmR Kantoorverandering

Constructieadviseur

Sterk adviesbureau voor bouwconstructies

Gevelbouw

VM Geveltechniek

Akoestiek

In-Zee