Vergunningstraject

Vergunningen en meldingen

Vanaf 2012 moet voor de meeste bronsystemen een melding worden gedaan. Dit voor zowel de open als gesloten bronsystemen. Voor open bronsystemen moet veelal een vergunning worden aangevraagd. Nathan Projects biedt u de mogelijkheid dat allemaal met 1 aanspreek punt te coördineren. Nathan Projects regelt dan voor u de gehele procedure.

Als er vooraf onvoldoende zekerheid is omtrent de kwaliteit van de bodem, kan eventueel een proefboring worden gemaakt. Tevens kunnen juridische aspecten worden onderzocht hetgeen belangrijk is voor het afdekken van risico’s en het gestructureerd uitvoeren van de werkzaamheden.

Voor de werkwijze van een project met open bronsystemen wordt over het algemeen een vaste werkvolgorde aangehouden. Wij hanteren daarbij een indeling in fasen: 

  • Bepalen energetische uitgangspunten DE-installatie;
  • Geohydrologisch onderzoek met inschatten grondwaterkwaliteit, zonder proefboring
  • Geohydrologisch onderzoek met inschatten grondwaterkwaliteit, met proefboring
  • Ontwerp (basis) bronnensysteem;
  • Vergunningsaanvraag Waterwet met effectenstudie
  • Verzorgen lozingsvergunning
  • Ontwerp totaal of gedeeltelijke grondwatersysteem;
  • Netbeheerder Wion.