Greenwich Village aan de Coolhaven
14 januari 2021
Snel verduurzamen als Woningcorporatie
21 januari 2021

Machinepark van Nathan Projects fors uitgebreid

De vraag naar bodemgebonden warmtepompen, en daarmee naar bronboringen, is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Nathan Projects, Nathan’s eigen boorbedrijf, heeft haar machinepark uitgebreid naar achttien boormachines met gekwalificeerd personeel. Dit heeft een voordelig effect op de doorlooptijd voor bronboringen, die nu acht tot twaalf weken bedraagt.

Uitbreiding wagenpark

Waar Nathan Projects begin 2020 zeven boorteams tot haar beschikking had, is dit aantal in 2021 fors uitgebreid. Op dit moment zijn er maar liefst achttien boormachines met gekwalificeerd personeel actief, waarvan elf in eigen beheer. De andere zeven boormachines komen vanuit een samenwerking met verschillende partners.

Doorlooptijd verbeterd

Een groot voordeel van extra boormachines is dat de doorlooptijd sterk is verbeterd. Waar in 2020 de doorlooptijd tweeëndertig tot veertig weken bedroeg, is dit in 2021 aanzienlijk verlaagd naar circa acht tot twaalf weken. Bij het berekenen van de doorlooptijd wordt uitgegaan van een standaard bron zonder beperkingen en zijn we afhankelijk van eventuele meldingen, vergunningen of zaken die moet worden aangeleverd.

Wat is Nathan Projects?

Nathan Projects is het uitvoeringsbedrijf binnen de Nathan groep. Nathan Projects is in 2015 ontstaan uit de fusie van de Nathan uitvoeringsbedrijven Thermoplus , Thermo Actief Benelux en ThermoDynamic. Nathan Projects is naast de kwalificatie voor realisatie van zowel open als gesloten systemen, ook gecertificeerd voor ontwerp, detailontwerp en beheer en onderhoud van open en gesloten bronsystemen. Kortom Nathan Projects is in het bezit van alle zes de certificaten die er zijn binnen de BRL 11000. Naast de kennis op het gebied van bronsystemen is Nathan Projects ook geheel gecertificeerd voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van energiecentrales volgens de BRL 6000-21. De certificaten kan je hier bekijken.

Wist je dat?

Nathan Projects heeft in heel 2020 500 kilometer geboord. Dit is de totale afstand van Amsterdam naar Parijs!  Wij zijn trots dat we dit in een turbulent jaar hebben mogen bereiken en zien er naar uit om dit in 2021 te verbreken.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, bel Nathan Projects op 0525 – 65 06 80